het idee

Het rauwse begon met vier uitgangspunten:


  1. Darwin sprak over de “Survival of the fittest”. Dat, wat zich het beste aan de omstandigheden weet aan te passen, zal overleven.


  1. Door technologische innovaties wordt de wereld niet alleen kleiner maar krijgen veranderingen ook de kans zichzelf te versnellen.


  1. Als mens kan je kiezen om reactief de ontwikkelingen te volgen of die zelfs te negeren. Maar je kan ook kiezen om niet alleen actief deel te nemen aan de veranderende wereld maar ook voorop willen gaan.


  1. Het is een menselijk beschermingsmiddel om veranderingen in het begin vooral argwanend tegemoet te treden. Wij denken dat het mogelijk is in veranderingen het positieve te zoeken en er de mogelijkheden in te vinden om die ten voordele te beïnvloeden.


Onder de naam rauwse willen we mensen met elkaar in verbinding brengen die van mening zijn dat er vele mogelijkheden liggen om actief een bijdrage te leveren aan die veranderende wereld.


Die verbindingen kunnen de reikwijdte en de invloed vergroten en zullen ook zorgdragen voor vergroting van kennis, beschikbaar maken van inspiratie en stimulatie. Maar ook bijdragen aan het leveren van feedback. Ten slotte kunnen de verbindingen ook dienen als brandstof om verder te kunnen gaan.


Als bindmiddel zien we de ontmoeting, de herontdekte creativiteit en het uitgangspunt dat we ieder mens als gelijk willen laten delen in de mogelijkheden die de wereld ons kan bieden.


Rauwse zal op zoek gaan naar vele verschillende activiteiten om genoemde mensen bij elkaar te brengen. ‘24uur rauwse’ is er daar één van.

Waar dit eindigt? Dat weten we nog niet.


Met 24 uur Rauwse hebben we een beginpunt. We zullen van ons laten horen en met meer activiteiten komen om rauwsers met elkaar in verbinding te brengen.


Je interesse gewekt? Je nieuwsgierigheid geprikkeld? Meer weten?

Laat het ons weten!


emile@rauwse.nl    frans@rauwse.nl    marc@rauwse.nl

http://www.takkenwerk.nu
http://www.ideeenpraktijk.nl
http://www.boldstroke.com

Het rauwse is begonnen...


Met 30 rauwsers, 96 uur, en een haast oneindige berg energie is het Rauwse dan ook echt begonnen. Het waren “24-uur Rauwse”’s, waar we van Kedichem naar Boxtel trokken, inmiddels een kookboek met Rauwse-recepten van kunnen opstellen, maar vooral ook het Rauwse zelf meer inhoud hebben kunnen geven. Wat is het? Voor wie? Met wie? Wat kun je ermee? Hoe werkt dat dan? Zowel op persoonlijk niveau, als op organisatieniveau.


Met een heerlijke onbevangenheid zijn we vier keer de 24 uur Rauwse gestart en hebben we veel gedeeld en geleerd, vele mooie momenten mee-gemaakt, inzichten opgedaan, gelachen, beleefd en ervaren bij wat Rauwse al is en nog zou kunnen zijn. Wij zijn inmiddels begonnen met schrijven, om alle input op een hoger niveau samen te brengen.


Inmiddels hebben wij, Marc, Frans en Emile, handigheid gekregen in wat we in deze vorm kunnen en willen behandelen en hoe wij de Rauwsers het liefst willen facilieren in hun eigen proces én in het groepsproces. Dit werd allemaal mede mogelijk gemaakt door de eerste dertig Rauwsers.


Pieter Wim, Olav, Mirko, Jeroen, Paul, Erik, Vikram, Pascal, Merel, Joris, Jeroen, Pieter, Alexander, Peter, Ger, Tiemen, Annemieke, Eelco, Tjisse, Ton, Martijn N., Ewoud, Martijn C., Komala, Gertie, Jo, Eric, Michiel, Rob en Arno: voor jullie een grote buiging!